top of page

"רפאל ד. מיימון מתבונן בחפצים, אפשר לומר בחרדת קודש. בעבורו קומקום ישן מברזל, חולצה רקומה, סנדל מונח על אריחי מרצפת, קופסת שימורים, קופסת סיגריות, מבנה ישן או דמות אייקונית, הם ישראל של פעם ושל היום, הם סיבה לציור." 
דר' נורית צדרבוים

האמן רפאל מיימון, מבטא ביצירתו את ישראל הנוסטלגית והיפה.

אוסף עבודותיו של רפאל מיימון נוצרו במהלך השנים מתוך אהבתו למדינת ישראל ולראשית תקומתה 

bottom of page